Intake

intern gebruik
Als je een exacte datum hebt is dat fijn. Als je een maand en een jaar hebt ook. Schrijf in ieder geval het jaartal op.
Wees specifiek. In ieder geval moet blijken of iemand laagopgeleid, middenopgeleid, of hoogopgeleid is. Schrijf ook of iemand het diploma heeft behaald. Bijvoorbeeld: twee rechten gestudeerd aan de universiteit van Damascus, diploma niet behaald want heeft slechts de eerste twee jaar van de 5 jarige opleiding afgerond.
Maak ook een aantekening van hoe goed iemand de betreffende taal spreekt.
Schrijf verschillende banen op als iemand meerdere banen heeft gedaan. Schrijf ook op of iemand dat werk leuk vond. En ook of het moeilijk of makkelijk was.
Let op! Vrijwilligerswerk mag ook, maar dan moet je er bij schrijven dat het om vrijwilligerswerk ging. Je kan daar ook naar vragen. Dus als iemand geen werk in Nederland heeft gehad, kan je vragen of hij vrijwilligerswerk heeft gedaan. Schrijf ook op of het werk leuk is/was of niet. Of het moeilijk is/was of niet
Denk bijvoorbeeld aan spelen, wandelen, lezen. Ja mag doorvragen.
vraag naar wat voor soort school de kinderen gaan. Dus basisschool, of middelbare school, MBO of kinderopvang.
De vraag gaat specifiek over waar de kinderen zijn als iemand bij ons les heeft.
Vraag ook wat iemand doet met zijn vrienden. Of iemand veel Nederlands praten in zijn/haar dagelijks leven.
Schrijf wat voor hobby's en wat voor sport.
Schrijf op of iemand goed kan zien en goed kan horen. Ook of iemand goed kan schrijven. Als iemand niet goed kan horen of schrijven, schrijf op of die persoon voor in de klas moet zitten.
Iemand hoeft niet specifiek uit te leggen wat die problemen zijn. Dat is privé. Dat moet duidelijk zijn als je de vraag stelt. Dus iemand hoeft niet in detail te zeggen wat voor ziekte iemand heeft. Het gaat erom dat wij weten of iemand belemmeringen heeft bij het studeren.
Het gaat erom of iemand veel zorg moet verlenen en dus daar druk mee is en niet veel tijd heeft om te studeren. Wij moeten weten of iemand obstakels heeft bij zijn of haar studie. Als iemand mantelzorger is voor bijvoorbeeld partner, kind of ouder, dan heeft die persoon weinig tijd. Je mag doorvragen, maar nogmaals het gaat niet om specifieke details van iemands ziekte. Dat is privé.
Dus heeft iemand een auto of een fiets? Kan iemand fietsen, heeft iemand een rijbewijs? Vraag deze zaken.
Schrijf hier de naam op en de relatie. Bijvoorbeeld: Mohammad Ahmar - broer Bijvoorbeeld: Selma Harrak - echtgenote
schrijf het nummer van de contactpersoon op
Het gaat hier om de ambitie. Dus wat wil iemand uiteindelijk leren? Geef antwoord in de vorm van een ERK niveau. Dus A2 of B1 of B2. Of alfabetisering.
Je kan met iemand kijken op www.inburgeren.nl of een ongeveer een datum schrijven. Het liefst een exacte datum en anders een maand en een jaar.
Je kan ook met iemand meekijken door in te loggen op www.inburgeren.nl
Je mag hier zaken schrijven die eerder genoemd zijn, zoals mantelzorg, maar ook motivatie en overige zaken.