Cursussen

Het Andalus Taleninstituut werkt met ervaren en zeer bekwame docenten, waaronder communicatietrainers, gecertificeerde NT2 docenten en debatexperts. Deze professionals zetten hun deskundigheid in voor de klas. Voor ons gaat taalonderwijs om meer dan het leren van woordjes. Onze cursussen zijn interactief en naast grammatica en vocabulaire gericht op zelfvertrouwen en communicatie.

Inburgeringstrajecten

De meeste inburgeringsplichtigen kiezen voor een inburgeringstraject. Een inburgeringstraject bereidt de cursist voor op het inburgeringsexamen. Het vereiste taalniveau voor dit examen is A2.* Het examen bestaat uit de 4 taalonderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven en uit de onderdelen Kennis Nederlands Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Tijdens een intake wordt bepaald wat het instroomniveau is van een cursist, doorgaans A0, A1 of Alfa. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.

* De niveaus A1 en A2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.