Cursussen

Het Andalus Taleninstituut werkt met ervaren en zeer bekwame docenten, waaronder communicatietrainers, gecertificeerde NT2 docenten en debatexperts. Deze professionals zetten hun deskundigheid in voor de klas. Voor ons gaat taalonderwijs om meer dan het leren van woordjes. Onze cursussen zijn interactief en naast grammatica en vocabulaire gericht op zelfvertrouwen en communicatie.

Inburgeringstrajecten

Inburgeringstrajecten

De meeste inburgeringsplichtigen kiezen voor een inburgeringstraject. Een inburgeringstraject bereidt de cursist voor op het inburgeringsexamen. Het vereiste taalniveau voor dit examen is A2.* Het examen bestaat uit de 4 taalonderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven en uit de onderdelen Kennis Nederlands Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Tijdens een intake wordt bepaald wat het instroomniveau is van een cursist, doorgaans A0, A1 of Alfa. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.

* De niveaus A1 en A2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.

Staatsexamen NT2

Staatsexamen NT2

Het staatsexamen NT2 is voor de inburgeraar die de taal op een hoog niveau wil leren, bijvoorbeeld voor werk of studie. Je kunt kiezen uit twee examenniveaus: NT2-I (B1*) of NT2-II (B2*). Voor een MBO opleiding is vaak het staatsexamen NT2-I vereist; voor een HBO of universitaire opleiding NT2-II. Het NT2 examen en het inburgeringsexamen bestaan in principe uit dezelfde onderdelen. Het NT2 examen is echter veel moeilijker en vergt veel tijd en inspanning van de cursist.

Tijdens een intake wordt bepaald of de cursist op niveau is voor een B1 of B2 cursus. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.

* De niveaus B1 en B2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen.