Intensieve blootstelling aan het Nederlands

Het Andalus is een leeromgeving waarin een hoge mate van blootstelling aan het Nederlands plaatsvindt. Zo geschiedt werken achter de computer vooral thuis om de lesuren te kunnen benutten voor het actief gebruiken van het Nederlands onder begeleiding van een ervaren docent.

Onze cursussen zijn communicatiegericht. Met intensieve conversatieoefeningen simuleren we realistische taalsituaties, zoals een doktersbezoek, de weg vragen of een gesprek met de buurvrouw. Op deze manier zijn de aangeleerde taalvaardigheden direct bruikbaar in het leven van de cursist en stimuleren het gebruik van het Nederlands ook buiten de les.

Meertalige ondersteuning

Naast blootstelling aan het Nederlands blijkt ondersteuning in de moedertaal voor bepaalde leerders essentieel. Het Andalus onderscheidt zich door naast de reguliere lessen extra ondersteuning in de moedertaal te bieden. Onze ervaren meertalige NT2 docenten beheersen naast het Nederlands doorgaans ook de moedertaal van hun cursisten. Zij zijn in staat parallellen en verschillen te identificeren tussen verschillende talen en het Nederlands om op basis daarvan een passende les te ontwikkelen.

Taalpedagogen stellen dat docenten van een vreemde taal die de moedertaal van de doelgroep beheersen significant beter presteren. Kennis van de taalachtergrond van een cursist maakt namelijk mogelijk dat de docent het leer- en denkproces van de cursist kan volgen. Hierdoor kunnen ze gericht de exacte uitleg en begeleiding bieden die een cursist nodig heeft. Dit bespaart een boel tijd en vergroot de motivatie van de cursist. Uiteraard moet er naar een juist balans gezocht worden. Zo wordt de moedertaal slechts ingezet wanneer dat het leren van het Nederlands bevordert.